เข้าสู่ระบบ  

   

Linkหน่วยงาน  

   

Who's Online  

มี 461 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

   

   

เกี่ยวกับเรา

การสมัครสมาชิก

รายละเอียด

การสมัครเป็นสมาชิก ต้องใช้เอกสารต่างๆ ประกอบดังนี้
๑.  สำเนาบัตรประจำตัว หรือบัตรประชาชน
๒.   สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้สมัคร
๓.   เอกสารครอบครองอาวุธปืน (ใบ ป.๔) กรณีไม่มีใบป.๔ ต้องมีผู้รับรองเป็นนายทหารสัญญาบัตร
      หรือข้าราชการพลเรือนระดับซี ๔ ขึ้นไป
๔.  กรณีต้องมีผู้รับรอง ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวของผู้รับรองด้วย
๕.  กรณีที่ขาดต่ออายุสมาชิกเกินกว่า ๓๐ วัน นับแต่วันหมดอายุตามบัตรและประสงค์จะขอต่ออายุ
     สมาชิกต้องเสียค่าสมัครใหม่
๖.  สมาชิกต้องปฏิบัติตามกฏ ระเบียบและข้อบังคับของสนามยิงปืน ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตาม สนามยิงปืนฯ
     อาจยกเลิกการเป็นสมาชิก

สมาชิกสนามยิงปืนราชนาวี บางนา แบ่งออกเป็น ๕ ประเภท ดังนี้

๑.  สมาชิกกิตติมศักดิ์                      
๒.  สมาชิก ทร. 
๓.  สมาชิกทั่วไป 
๔. สมาชิกชมรมสโมสร
๕. สมาชิกชาวต่างชาติ

   
© NAVYSHOOTING.COM